حمایت اردن از حقوق ملت فلسطین

حمایت اردن از حقوق ملت فلسطین
وزیر خارجه اردن بر لزوم همبستگی کشور‌های عربی برای پایان دادن به اشغالگری رزیم صهیونیستی تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir