تیتانیوم، ابر میکروب‌ها را از بین می برد

تیتانیوم، ابر میکروب‌ها را از بین می برد
محققان با الهام از ساختار‌های کشنده باکتری که روی بال‌های برخی حشرات دیده می‌شود، روشی بدون دارو برای از بین بردن میکروب‌های مقاوم به دارو که معمولاً باعث عفونت‌های بیمارستانی می‌شود، ابداع کردند.

تیتانیوم، ابر میکروبها را از بین می برد - خبرگزاری صدا و سیما

تیتانیوم، ابر میکروبها را از بین می برد - خبرگزاری صدا و سیما

تیتانیوم، ابر میکروبها را از هم جدا می کند - سیناپرس

تیتانیوم، ابر میکروبها را از هم جدا می کند - سیناپرس
تیتانیوم، ابر میکروب ها را از بین می برد

نور درمانی جدید ابر میکروب ها را از بین می برد - آزمایشگاه نوبل

نور درمانی جدید ابر میکروب ها را از بین می برد - آزمایشگاه نوبل
تیتانیوم، ابر میکروبها را از بین می برد - خبرگزاری صدا و سیما

سطوح ضد میکروب - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

سطوح ضد میکروب - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › علم و فناوری

[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي اﺑﺮآﺑﮕﺮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات دي ...

[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي اﺑﺮآﺑﮕﺮﻳﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات دي ...
تیتانیوم، ابر میکروبها را از بین می برد. محققان با الهام از ساختارهای کشنده باکتری که روی بالهای برخی حشرات دیده میشود، روشی بدون دارو ...

[PDF] ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذ ار ت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و ﻧﺎﻧﻮذرات دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺮ ﺧﻮاص آﺑﮕﺮﯾﺰي ﺑﺘﻦ - نانومواد

[PDF] ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذ ار ت ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ و ﻧﺎﻧﻮذرات دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﺮ ﺧﻮاص آﺑﮕﺮﯾﺰي ﺑﺘﻦ - نانومواد
تیتانیوم، ابر میکروبها را از هم جدا می کند - سیناپرس

[PDF] اﺻﻼح اﺑﺮآﺑﺪوﺳﺖ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺎﻧﻮذرات دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﻪ ...

[PDF] اﺻﻼح اﺑﺮآﺑﺪوﺳﺖ و آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺎﻧﻮذرات دي اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ﺑﻪ ...
sinapress.ir › علم و فناوری › فناوری های برتر

[PDF] معماری پایدار در راستای ساختمان در ها نانوپوشش وکاربرد بررسی - SID

[PDF] معماری پایدار در راستای ساختمان در ها نانوپوشش وکاربرد بررسی - SID
تیتانیوم، ابر میکروبها را از هم جدا می کند. ۱۲:۴۰ / ۱۰ شهریور ۱۴۰۲. خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد. محققان با الهام از ساختارهای کشنده ...

[PDF] A Review of the Various Methods of Antimicrobial Treatment of ...

[PDF] A Review of the Various Methods of Antimicrobial Treatment of ...
نور درمانی جدید ابر میکروب ها را از بین می برد - آزمایشگاه نوبل
منبع خبر : iribnews.ir