تشکیل شورای پیام گذاران سلامت استان قم

تشکیل شورای پیام گذاران سلامت استان قم
درکارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان که باحضور نمایندگان اجرایی دستگاه‌های استان و معاون سیاسی، امنیتی استاندار برگزار شد تشکیل دبیرخانه و شورای پیام گذاران سلامت استان قم به تصویب رسید.
منبع خبر : iribnews.ir