ترور یک پزشک زن در جلال آباد افغانستان

ترور یک پزشک زن در جلال آباد افغانستان
در انفجارصبح امروز شهر جلال آباد مرکز استان ننگرهار یک پزشک زن کشته شد.
منبع خبر : iribnews.ir