بهینه سازی از زمان باقی مانده سال تحصیلی

بهینه سازی از زمان باقی مانده سال تحصیلی
مدیرآموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز گفت: مدیران مدارس با تمرکز بر فرآیند بهینه سازی از زمان باقی مانده سال تحصیلی حداکثر استفاده را ببرند.
منبع خبر : yjc.ir