بانوان پینگ‌پنگ‌باز در مسیر جهانی

بانوان پینگ‌پنگ‌باز در مسیر جهانی
آخرین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران برای حضور در مسابقات جهانی در تهران در حال برگزاری است.
منبع خبر : iribnews.ir