اوقات شرعی اول تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی اول تیر ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، اول تیر ماه، بیست و دوم ذی القعده، بیست و دوم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir