ادامه رایزنی‌ها و دیدار‌های رئیس جمهور کشورمان در نیویورک

ادامه رایزنی‌ها و دیدار‌های رئیس جمهور کشورمان در نیویورک
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌ها و رایزنی‌های خود در نیویورک، با شماری از مدیران ارشد رسانه‌های امریکایی دیدار و گفتگو کرد.
منبع خبر : iribnews.ir