اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی افشای حقوق بشر آمریکایی با حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و مسئولین ارشد کشوری و لشکری، در حوزه هنری استان البرز، برگزار شد. در این مراسم، آثار رسانه‌ای در حوزه‌های رسانه‌های مکتوب، شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، پایگاه‌های اینترنتی و صفحات مجازی، پس از مرحله ارزیابی، داوری، و مورد تقدیر، قرار گرفتند.

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
www.iribnews.ir › عکس › خبری

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بینالمللی افشای حقوق بشر آمریکایی با حضور علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت و مسئولین ارشد کشوری و لشکری، در حوزه ...

فراخوان ششمین جشنواره بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی منتشر ...

فراخوان ششمین جشنواره بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی منتشر ...
اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

جشنواره بینالمللی افشای حقوق بشر آمریکایی فراخوان داد - ایرنا

جشنواره بینالمللی افشای حقوق بشر آمریکایی فراخوان داد - ایرنا
صاحبخبر

ششمین جشنواره بینالمللی افشای حقوق بشر آمریکایی فراخوان داد - ایرنا

ششمین جشنواره بینالمللی افشای حقوق بشر آمریکایی فراخوان داد - ایرنا
اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی

رونمایی از پوستر بخش علمی ششمین جشنواره بینالمللی افشای حقوق ...

رونمایی از پوستر بخش علمی ششمین جشنواره بینالمللی افشای حقوق ...
خبرگزاری صدا و سیما

زن در آیینه حقوق بشر آمریکایی محور یک جشنواره هنری بینالمللی ...

زن در آیینه حقوق بشر آمریکایی محور یک جشنواره هنری بینالمللی ...
اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
منبع خبر : iribnews.ir