اجرای طرح شهید سلیمانی در مهريز

اجرای طرح شهید سلیمانی در مهريز
طرح شهید سلیمانی از ابتدای آذر در شهرستان مهریز استان یزد اجرایی شده است که اجرای آن تا شکست کامل بیماری کرونا ادامه دارد.
منبع خبر : iribnews.ir