اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان فلسطینی

اجتماع ضد صهیونیستی یهودیان تهران در پی محکومیت کشتار مسلمانان فلسطینی
منبع خبر : iribnews.ir