آیت الله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب

آیت الله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب
منبع خبر : iribnews.ir