آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، با حمایت مستقیم آمریکا است

آنچه در فلسطین رخ می‌دهد، با حمایت مستقیم آمریکا است
منبع خبر : iribnews.ir