پذیرش آگهی

برای ثبت بک لینک و یا آگهی از طریق زیر اقدام نمایید :

 

دریافت بک لینک به مدت 1 ماه به مبلغ 5000 تومان : پرداخت و ثبت

دریافت بک لینک به مدت 3 ماه به مبلغ 13000 تومان : پرداخت و ثبت

دریافت بک لینک به مدت 6 ماه به مبلغ 25000 تومان : پرداخت و ثبت

دریافت بک لینک به مدت 12 ماه به مبلغ 45000 تومان : پرداخت و ثبت

 

پذیرش آگهی(300*250) در قسمت سایدبار به مدت 1 ماه به مبلغ 15000 تومان : پرداخت و ثبت

پذیرش آگهی(300*250) در قسمت سایدبار به مدت 3 ماه به مبلغ 40000 تومان : پرداخت و ثبت

پذیرش آگهی(300*250) در قسمت سایدبار به مدت 6 ماه به مبلغ 80000 تومان : پرداخت و ثبت

پذیرش آگهی(300*250) در قسمت سایدبار به مدت 12 ماه به مبلغ 150000 تومان : پرداخت و ثبت

 

تلگرام : hrahimis

 

ایمیل : hojatalah.rahimi.s@gmail.com